2017-11-09 PREWENCJA NIELETNICH

PREWENCJA NIELETNICH

 

Młodzież klas 7 oraz gimnazjum uczestniczyła w zajęciach z zakresu prewencji nieletnich, które poprowadzili st. aspirant Arkadiusz Sontkowski,  aspirant. Przemysław Śledź oraz aspirant. Andrzej Grochowski  z Posterunku  Policji w Więcborku. Podczas spotkania przypomniano procedury, które każdy uczeń powinien pamiętać i przestrzegać. Problematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich, przejawów demoralizacji oraz negatywnych, niepożądanych zachowań na terenie szkoły i poza nią. Funkcjonariusze uświadomili uczniom negatywne skutki, nie tylko zdrowotne związane z paleniem wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu, czy zażywania środków psychoaktywnych. Uczniowie zadawali pytania i opowiadali o swoich spostrzeżeniach.

Zajęcia z profilaktyki prewencyjnej przeprowadzono w ramach  realizacji wybranych zagadnień programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”.