2017-10-30 PRACE PLASTYCZNE PIERWSZAKÓW

PRACE PLASTYCZNE PIERWSZAKÓW

 

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczęszczający na zajęcia koła plastycznego pod opieką swoich Pań wychowawczyń zaprezentowały swoje pierwsze prace na forum szkolnym. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.