2017-09-27 WYJAZD DO BISKUPINA

WYJAZD DO BISKUPINA KLAS IV

 

W dniu 27 września 2017 r. uczniowie klas czwartych  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku wyjechali  do Muzeum w Biskupinie. Wizyta w tym Muzeum Archeologicznym to podróż w czasie do początków osadnictwa na terenie naszego kraju. Uczniowie nie tylko zobaczyli rekonstrukcje chat sprzed tysięcy lat ale uczestniczyli w „żywej lekcji historii”, biorąc udział w codziennych zajęciach mieszkańców osady na zajęciach z garncarstwa. Pod czujnym okiem garncarza wykonywali naczynia, które zabrali ze sobą na pamiątkę. W dalszej części zwiedzaliśmy Wioskę Neolityczną z Epoki Kamienia, gdzie znajdują się rekonstrukcje tzw. „długich domów” sprzed 6 tysięcy lat. W jednym z nich znajdowała się wystawa pt. „Epoka pierwszych rolników”. Następnie zwiedzaliśmy osiedle obronne ludności kultury łużyckiej gdzie znajduje się najbardziej charakterystyczny punkt rezerwatu – wał obronny z wieżą i bramą. Za nim są dwa rzędy chat z zrekonstruowanym wnętrzem. Kolejny punkt zwiedzania to Wioska Wczesnopiastowska istniejąca już w VIII wieku. W Pawilonie Muzealnym obejrzeliśmy wystawę pt. ”Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”. Zaraz za nim znajdowała się Kwatera Archeologii Doświadczalnej w której hoduje się zwierzęta i wytwarza się przedmioty codziennego użytku w taki sam sposób jak robili to dawni osadnicy. Ostatni punkt to Chata Pałucka  z XVIII w, w której umieszczono ekspozycję etnograficzną. Tło wypełniła piękna przyroda słonecznej jesieni.