2016-06-14 LAUREACI SZKOLNEGO ETAPU DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MASTER OF SPELLING” 2016

logo_szkolaLAUREACI SZKOLNEGO ETAPU DYKTANDA Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MASTER OF SPELLING” 2016

Klasy 1

  1. Mróz Filip 1c
  2. Skowron Dominika 1a
  3. Kotek Tobiasz 1a

Klasy 2

  1. Borowiak Natalia 2c
  2. Badura Kamil 2c
  3. Kiedos Katarzyna 2c

Klasy 3

  1. Lutowska Aleksandra 3c
  2. Drozdowska Oliwia 3c
  3. Jedlińska Magdalena 3d

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów a dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.