2016-04-07 ABC PEDAGOGIKI

logo_szkolaABC PEDAGOGIKI

Uczniowie naszego gimnazjum przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. “Młodzież przeciw przemocy”. Zadanie realizowano w ramach programu ABC pedagogiki dla rodziców.  W wielu środowiskach zdarzają się przejawy agresji, akty przemocy. Do zachowań agresywnych z różną częstotliwością dochodzi niemalże w  każdej szkole, w wielu domach. Nikt z nas, ani nauczyciel, ani rodzic nie jest w stanie takich problemów rozwiązać w pojedynkę zwłaszcza, obciążeni jesteśmy szeregiem innych problemów. Szkoła jest  systemem, a rozwiązywanie problemów związanych z agresją, przemocą na jej terenie wymaga współpracy i systematycznego podejścia. Podejmowane w tym zakresie działania muszą mieć charakter zdecydowany i skuteczny. Działania zawsze skierowane są do uczniów, rodziców , nauczycieli. Każda z tych grup musi być objęta edukacją, a osoby dotknięte przemocą powinny ją otrzymać. Stąd temat kolejnego spotkania  wynikający z programu ABC pedagogiki dla rodzica.

[Not a valid template]