2016-03-21 PROJEKTY EDUKACYJNE

logo_szkolaPROJEKTY EDUKACYJNE

 

Uczniowie klas drugich naszego gimnazjum brali udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
W pierwszy dzień wiosny odbyło się w naszym gimnazjum publiczne przedstawienie rezultatów pracy drugoklasistów nad swoimi projektami. Oto relacja fotograficzna.