2015-12-14 KANGUR MATEMATYCZNY

logo_szkola  Uprzejmie informujemy, że dnia 17 marca (czwartek) 2016 roku o godzinie 9.00 odbędzie się: Międzynarodowy Konkurs
  „Kangur Matematyczny”. Konkurs uzyskał akceptację i poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział (do nauczyciela matematyki w terminie do 22 grudnia 2015r.) i opłacą wpisowe – 9 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora  http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

 

data_kangur.php