2015-12-03 MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW


logo_szkola

MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW!!!
KATARZYNA MARCHLEWICZ
MAGDA JEDLIŃSKA

 

 

   23 września 2015 roku ruszyła inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych zespołów uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Szcze­gółowe infor­macje o tej wyjąt­kowej edycji dostępne były na stronie mlodzi​.lamacze​szyfrow​.pl. Aby wziąć udział w grze, należało zareje­strować się. Po zalogo­waniu ujrzano PANEL GRACZA, a w nim wirnik maszyny szyfru­jącej. Celem gry było ustawienie go w takiej pozycji, aby wyświetlił się napis ENIGMA. Żeby nieod­wra­calnie przesunąć rotor, należało odpowie­dzieć poprawnie na kilka zagadek.

   Gra nawiązywała do historii wielkiego sukcesu polskich matema­tyków i w przystępny sposób zapoznała z podstawami krypto­logii. W 1932 roku Marian Rejewski wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim dokonał rzeczy niemoż­liwej dla Anglików i Francuzów – złamał kod niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA. I choć niczego nieświadomi Niemcy przez kolejne lata udosko­nalali i zmieniali szyfr, to właśnie pierwsze złamanie kodu wystar­czyło, by przez całą II wojnę światową, na bieżąco poznawać treści niemieckich depesz wojskowych.

   3 grudnia 2015 roku w ramach Tygodnia Humanistyki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego gościła niezwykłą osobę – córkę Mariana Rejewskiego, pani Janinę Sylwestrzak. Na spotkanie przybyło wiele osób. Po powitaniu gości przez dyrektor Biblioteki, Ewę Pronobis-Sosnowską, kierownik Filii Biblioteki w Sępólnie Krajeńskim, Ryszard Karczewski omówił wyniki internetowej gry kryptologicznej „Młodzi łamacze szyfrów”, po czym wręczono nagrody jej laureatom. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęły uczennice: Katarzyna Marchlewicz i Magdalena Jedlińska, drugie – Adrianna Lehmann oraz Sandra Musiał, a trzecie – zdobyli uczniowie: Maciej Brzyski i Adrian Szczęch. Następnie pan Karczewski zaprezentował stronę internetową marianrejewski.pl.

   Pani Janina Sylwestrzak opowiedziała wszystkim zgromadzonym, dlaczego warto uczyć się matematyki, a następnie nauczyciele bibliotekarze przeczytali fragmenty wspomnień słynnego kryptologa z książki „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Poza tym wystąpili uczniowie – laureaci konkursów w ramach programu edukacyjno-wychowawczego Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa, reprezentujący Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy i przedstawili swoje prace.

   Po części oficjalnej córka znakomitego matematyka spotkała się z pracownikami Biblioteki i składała autografy w książkach o swoim ojcu. Gratulowała także spektakularnych dokonań, jednocześnie dziękując za piękną atmosferę spotkania. Na zakończenie dyrektor Biblioteki podsumowała działania i wydarzenia związane z Rokiem Mariana Rejewskiego, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.


 [Not a valid template]