2015-06-17 Madzia najlepszym przyrodnikiem !!!

logo_szkolaMadzia najlepszym przyrodnikiem !!!

17 czerwca 2015r. w naszej szkole odbył się coroczny konkurs przyrodniczy mający na celu wyłonienie spośród uczniów klas trzecich najlepszego przyrodnika naszej szkoły.

Test składał się z zadań z biologii, chemii, geografii oraz fizyki. Zakres materiału obejmował 3 lata nauki w gimnazjum. Po wnikliwej analizie wszystkich prac komisja składająca się z nauczycieli przedmiotów jednogłośnie ustaliła, iż zaszczytny tytuł:

„Najlepszy Przyrodnik Gimnazjum
im. Polskich Noblistów w Więcborku.”


otrzymała uczeń klasy 3AMagdalena Paprocka