2015-06-17 Gimnazjaliści poznawali lokalny rynek pracy

logo_szkolaGIMNAZJALIŚCI POZNAWALI
LOKALNY RYNEK PRACY

   W dniu 17.06.2015 roku , zorganizowano wycieczkę dla gimnazjalistów z Więcborka i Sypniewa, kończących udział w zajęciach z przedsiębiorczości realizowanych w minionym roku szkolnym 2014/2015 , w ramach programu „ WIECEJ UMIEM ,WIECEJ MOGĘ ”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem wycieczki było przybliżenie uczniom specyfiki i organizacji kilku wybranych zakładów funkcjonujących na lokalnym rynku pracy , oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem i zdaniami PUP .
W ramach tej wycieczki , gimnazjaliści zwiedzili takie zakłady pracy jak ; dużą Fabrykę Mebli GABI produkującą towar na rynek krajowy jak i zagraniczny , oraz zakład „ REMTOR” zajmujący się obróbką stali i produkującym przede wszystkim różnego typu bariery ogrodzeniowe. Podczas zwiedzania uczniowie dowiedzieli się na czym polega cykl produkcyjny , zmianowość i praca w akordzie , jak również z uwagą obserwowali jakie czynności wykonują pracownicy na poszczególnych stanowiskach i w jakich warunkach pracują .
Następnie odwiedzono Powiatowy Urząd pracy w Sępólnie Krajeńskim , gdzie z uwagą obejrzano prezentację i wysłuchano prelekcji, przygotowanej przez Dyrektora PUP Pana Artura Żychskiego .Pan Dyrektor poinformował o zdaniach i usługach jakie na rzecz bezrobotnych świadczy PUP. W czasie spotkania młodzież miała również okazję porozmawiać z doradcą zawodowym , dowiedziała się jakie to są zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy jak również uzyskała informację gdzie szukać wiadomości i charakterystyki poszczególnych wybranych przez siebie zawodów. Po prelekcji wszystkim uczestnikom wycieczki wręczono gadżety w postaci teczek POTRFOLIO .
Na zakończenie wycieczki wszystkich uczestników wraz z opiekunami zaproszono na ciepły poczęstunek.

3