2015-04-10 Konkurs chemiczno-informatyczny

logo_szkolaUWAGA !!!

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT ŻYCIA, PRACY BADAWCZEJ ORAZ OSIĄGNIĘĆ MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE.
PREZENTACJĘ MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM PROGRAMIE. PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO NAUCZYCIELA CHEMII LUB INFORMATYKI W TERMINIE DO DNIA
30 KWIETNIA 2015 R.