2014-08-27 Nauczyciele języka niemieckiego

logo_szkolaInformacja o wyniku przeprowadzonego naboru

na stanowiska nauczycieli języka niemieckiego

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane następujące osoby:

1. p. Daria Fabia-Stryszyk – pełen etat
2. p. Magdalena Maciejewska – 12/18 etatu

Uzasadnienie:

Kandydaci spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowiska i uzyskali największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Wykazali sie wymaganą wiedza w zakresie zadań związanych z wolnymi stanowiskami.

 Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Jolanta Zwiewka