2014-03-24 Konkurs

logo_szkola

UWAGA !!!

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ NA TEMAT ŻYCIA, PRACY BADAWCZEJ ORAZ OSIĄGNIĘĆ MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE.

PREZENTACJĘ MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM PROGRAMIE. PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO NAUCZYCIELA CHEMII LUB INFORMATYKI W TERMINIE DO DNIA
30 KWIETNIA 2014 R.