2014-02-21 PODSUMOWANIE I SEMESTRU

logo_SUPODSUMOWANIE I SEMESTRU

   Koniec pierwszego semestru to czas na podsumowanie tego co się wydarzyło w sferze dydaktyki, życia szkoły i sportu w naszym Gimnazjum. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował apel poświęcony pierwszemu semestrowi nauki w roku szkolnym 2013/2014.
Podsumowanie rozpoczęła Pani dyrektor Jolanta Zwiewka od omówienia ogólnej średniej szkoły a potem średnich klasowych.

Następnie Pani dyrektor przedstawiła listę uczniów o największej średniej i wręczyła Im STYPENDIA NAUKOWE.

Wyróżnieni zostali również uczniowie startujący w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
Po stypendystach przyszedł czas na uczniów którzy przez cały okres trwania pierwszego semestru uzyskali 100% frekwencji.

Kolejnym punktem apelu było przedstawienie przez Ingę Stasik, Dagmarę Sowińska i Patrycję Cegielską ważniejszych wydarzeń szkolnych i sportowych.

2014-02-21 1

   Na koniec apelu Pani dyrektor Jolanta Zwiewka życzyła mobilizacji i powodzenia w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014.

2014-02-21 2

   Po części oficjalnej odbyło się przedstawienie pt: „O mnie o tobie o nas” wyreżyserowane przez Panią Anetę Różniatowską i Panią Jolantę Birkholtz. Przedstawienie przygotowała młodzież naszego gimnazjum. Nad całością oprawy technicznej czuwał Pan Arkadiusz Skowron.

WSZYSTKIM
GRATULUJEMY !!!