2013-11-15 Propozycja tematów projektów edukacyjnych

logo_szkola

Tematy projektów edukacyjnych
do wyboru w roku szkolnym 2013/2014

 

1. Czy potrafimy być samorządni? Od samorządu szkolnego do samorządu
wojewódzkiego.

2. Jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności, religii, matematyce i życiu
codziennym?

3. W jaki sposób wielkie religie monoteistyczne wpływają na postrzeganie
świata?

4. Jak przedstawiano miłość w filmie i literaturze dawniej i dziś?

5. Jak zachęcić turystów do odwiedzania Więcborka?

6. Czy stroje uczniów w poszczególnych krajach Europy różnią się? Jeśli tak, to
czym to jest spowodowane?

projekt2012