2013-05-25 NA MAZURY

logo_szkola

„Na Mazury bez używek i subkultury”

Uczniowie klas III i II Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku na tegoroczną wycieczkę szkolną udali się w północno – wschodni region Polski.
Wycieczka integracyjno – profilaktyczna na Mazury miała w głównej mierze pokazać uczniom walory kulturowo – historyczne tej części Polski. Udało się nam zwiedzić Olsztyn – zamek Kapituły Warmińskiej, Augustów – muzeum Kanału Augustowskiego, Wilno – stolicę Litwy, Sejny – klasztor Podominikański, Wigry – klasztor Kamedułów, Dowspudę – ruiny pałacu Ludwika Michała Paca oraz Mikołajki gdzie odbyliśmy rejs statkiem po jeziorze Śniardwy. Dodatkowo podjęte działania profilaktyczne przez opiekunów podczas wycieczki miały uświadomić młodzieży zagrożenia płynące z zażywania używek i kontaktów z grupami subkulturowymi. Działania profilaktyczne w przypadku tak szerokiego spektrum negatywnych wpływów w środowisku miały na celu kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju młodego człowieka.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów, opiekunowie wycieczki oraz młodzież w niej uczestnicząca składa serdeczne podziękowania dla biura turystycznego ACTIV w Bydgoszczy za perfekcyjne przygotowanie wycieczki i miłą obsługę. Dodatkowe podziękowania dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku za dofinansowanie rejsu po jeziorze Śniardwy

.
BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

mazury