2013-03-06 DEBATA

logo_szkola

DEBATA

W dniu 6 marca 2013 r. w świetlicy szkolnej Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku przeprowadzono debatę na temat: „Czy obywatele, społeczeństwo w Polsce przestrzegają prawa i znają swoje prawa i obowiązki ?”
Działania takie podjęto w związku z udziałem naszej szkoły w programie „Bezpieczna szkoła 2013”. Celem było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o zasadach funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Debata miała charakter ogólnoszkolny. Uczestnikami byli przedstawiciele każdej klasy (wybrane 3 osoby-łącznie 33 uczniów).
Pani Dyrektor powitała oficjalnie wszystkich uczestników debaty życząc owocnej dyskusji. Organizatorzy debaty p .Aldona Woźniak i p. Wiesława Krasicka-Ćwikła przedstawiły cel spotkania, jego organizację, uczniów biorących udział z poszczególnych klas, protokolanta-Arkadiusza Przybyłowskiego z klasy 3b,zapisującą wnioski na tablicy informacyjnej-Zuzannę Pankanin z klasy 3b.
Na początku debaty p. Aldona Woźniak zaprezentowała pokaz multimedialny pt. „Państwo prawo, społeczeństwo, obywatel.” Następnie odbyła się debata właściwa w której uczniowie
przedstawiali swoje argumenty ”ZA” i „PRZECIW” na następujące tematy:
1 Czy obywatele, społeczeństwo w Polsce przestrzegają prawa?
Uczniowie na podstawie informacji z różnych źródeł(prasa, telewizja, Internet ) podali przykłady gdy prawo, przepisy są łamane i przykłady, że obywatele praw przestrzegają.
W podsumowaniu większość uczniów uważała, że obywatele przestrzegają prawa w obawie przed sankcjami prawnymi.
2 Czy obywatele znają swoje prawa i obowiązki?
Uczniowie na podstawie różnych źródeł podawali przykłady na to, że obywatele znają swoje prawa i jak wiele wydarzeń świadczy o tym, że ich nie znają (najwięcej argumentów dotyczyło nieznajomości prawa z ochrony środowiska naturalnego).
Na zakończenie przeprowadzono test sprawdzający posiadaną już wiedzę.