Nauczyciele

DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

ZASTĘPCA
DYREKTORA
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  godz. konsultacji
Jolanta Birkholz   wtorek 9.50-10.35 
Wiesława Bonk   piątek 8.00-8.45
Wiese Barbara    środa 9.50 -10.35
Mikietyńska-Rosa Magdalena    środa 8.55 -9.40
     
JĘZYK POLSKI  

godz. konsultacji

Magdalena Januszewska   poniedziałek  11.45-12.30  
Kuszewska Magdalena    
Sławomir Sobecki    
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   wtorek 9.50-10.35
     
JĘZYK ANGIELSKI  

godz. konsultacji

Patryk Pietrewicz    wtorek 10.45-11.30
Monika Kałas-Paterek    czwartek 8.55-9.40
Źróbek Bożena    
     
JĘZYK NIEMIECKI  

godz. konsultacji

Daria Fabia-Stryszyk   wtorek 9:50-10:30 
     
HISTORIA  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak   wtorek 15.25-16.00 
Wiesława Krasicka-Ćwikła   w godz. dyżurów pedagoga
     
MATEMATYKA  

godz. konsultacji

Wojciech Kantak   poniedziałek 11.45-12.30 
Helena Starzecka    
Bożena Kopczyńska    
Krzysztof Wrzesiński    
     
WOS  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak    wtorek 15.25-16.00
Wiesława Krasicka-Ćwikła   w godz. dyżurów pedagoga
     
INFORMATYKA  

godz. konsultacji

Krzysztof Wrzesiński    
Arkadiusz Skowron    
     
TECHNIKA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska    
Aneta Różniatowska    
     
PRZYRODA    
Ireneusz Bejanek    
Małgorzata Młodzik- Szalkowska     
     
PLASTYKA  

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz    
Aneta Różniatowska    
     
BIOLOGIA  

godz. konsultacji

Ewa Iwaszkiewicz    
     
GEOGRAFIA  

godz. konsultacji

Ireneusz Bejanek    
     
MUZYKA  

godz. konsultacji

Karol Koziel  
     
FIZYKA  

godz. konsultacji

Michał Starzecki   środa 10:45-11:30
     
CHEMIA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska   poniedziałek 10:45-11:30
     
KULTURA FIZYCZNA  

godz. konsultacji

Beata Kuczerepa    
Tomasz Bykowski    
Michał Słoma    
     
BIBLIOTEKARZ  

godz. konsultacji

Aneta Różniatowska    
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

godz. konsultacji

Anna Fabia    
     
PEDAGOG  

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz (kl.I-IV SP)   w godzinach pracy
Wiesława Krasicka-Ćwikła
(kl.III Gim., V-VIII SP)
  w godzinach pracy
     
RELIGIA  

godz. konsultacji

Marek Bąkowski   wtorek 14.30-15.00 
Witkowska Magdalena s. Laura    
     

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

dla klas I-IV SP (Jolanta Birkholz)
poniedziałek: 9.00-09.45, 13:00-13:45
wtorek: 11:00-11:45, 12:00-12:45
środa: 11:00-11:45, 13:00-13:45
czwartek: 8:00-8:45, 12:00-12:45

dla klas VII SP oraz II-III Gim (Wiesława Krasicka-Ćwikła)
 poniedziałek: 8.00 – 10.35
wtorek: 9.50 – 12.30
środa: 9.50 – 14.25
czwartek: 8.55 – 9.40, 10.45 – 11.30, 12.45 – 13.30
piątek: 8.55 – 10.15, 11.45 – 12.30

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Poniedziałek: 9:40- 12:40
Wtorek : 9:40- 11:40
Środa: 9:40- 10:35
Czwartek: 9:40- 12:00
Piątek: 10:30- 12:30

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej