Nauczyciele

DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

ZASTĘPCA
DYREKTORA
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  godz. konsultacji
Jolanta Birkholz   piątek 9:50-10:35
Wiesława Bonk   środa 10:00-10:45
     
JĘZYK POLSKI  

godz. konsultacji

Magdalena Januszewska   piątek 10:45-11:30
Sławomir Sobecki   środa 10:45-11:30
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   wtorek 8:00-8:45
     
JĘZYK ANGIELSKI  

godz. konsultacji

Katarzyna Kliszewska   czwartek 10:00-10:30
Patryk Pietrewicz   poniedziałek 10:45-11:30
Monika Kałas-Paterek   czwartek 8:55-9:40
     
JĘZYK NIEMIECKI  

godz. konsultacji

Daria Fabia-Stryszyk   poniedziałek 10:45-11:30
     
HISTORIA  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak   środa 10:35-11:30
Wiesława Krasicka-Ćwikła   w godz. dyżurów pedagoga
     
MATEMATYKA  

godz. konsultacji

Wojciech Kantak   czwartek 11:45-12:30
Joanna Piłka   czwartek 10:45-11:30
Krzysztof Wrzesiński   czwartek 8:55-9:40
     
WOS  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak   środa 10:35-11:30
Wiesława Krasicka-Ćwikła   w godz. dyżurów pedagoga
     
INFORMATYKA  

godz. konsultacji

Krzysztof Wrzesiński   czwartek 8:55-9:40
Arkadiusz Skowron   wtorek 8:00-8:45
     
TECHNIKA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska   poniedziałek 10:45-11:30
Aneta Różniatowska   wtorek 13:45-14:35
     
PRZYRODA    
Ewa Iwaszkiewicz   wtorek 9:00-9:45
Ireneusz Bejanek   czwartek 11:45-12:45
     
PLASTYKA  

godz. konsultacji

Anna Kluska   poniedziałek 13:40-14-25
Aneta Różniatowska   wtorek 13:45-14:35
     
BIOLOGIA  

godz. konsultacji

Ewa Iwaszkiewicz   wtorek 9:00-9:45
     
GEOGRAFIA  

godz. konsultacji

Ireneusz Bejanek   czwartek 11:45-12:45
     
MUZYKA  

godz. konsultacji

Karol Koziel  
     
FIZYKA  

godz. konsultacji

Michał Starzecki   środa 10:45-11:30
     
CHEMIA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska   poniedziałek 10:45-11:30
     
KULTURA FIZYCZNA  

godz. konsultacji

Beata Kuczerepa   wtorek 9:50-10:35
Tomasz Bykowski   czwartek 8:00-8:45
Michał Słoma   środa 9:50-10:35
Arkadiusz Skowron   wtorek 8:00-8:45
Krzysztof Wrzesiński   czwartek 8:55-9:40
     
BIBLIOTEKARZ  

godz. konsultacji

Aneta Różniatowska   wtorek 13:45-14:35
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

godz. konsultacji

Joanna Piłka   czwartek 10:45-11:30
     
PEDAGOG  

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz (kl.I-IV SP)   w godzinach pracy
Wiesława Krasicka-Ćwikła
(kl.II-III Gim., V-VII SP)
  w godzinach pracy
     
RELIGIA  

godz. konsultacji

Marek Bąkowski    środa 11:45-12:30
Radosław Chylmański   piątek 9:00-9:45
     

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

dla klas I-IV SP (Jolanta Birkholz)
poniedziałek: 9.00-09.45, 13:00-13:45
wtorek: 11:00-11:45, 12:00-12:45
środa: 11:00-11:45, 13:00-13:45
czwartek: 8:00-8:45, 12:00-12:45

dla klas VII SP oraz II-III Gim (Wiesława Krasicka-Ćwikła)
 poniedziałek: 8.00 – 10.35
wtorek: 9.50 – 12.30
środa: 9.50 – 14.25
czwartek: 8.55 – 9.40, 10.45 – 11.30, 12.45 – 13.30
piątek: 8.55 – 10.15, 11.45 – 12.30

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Poniedziałek: 9:40- 12:40
Wtorek : 9:40- 11:40
Środa: 9:40- 10:35
Czwartek: 9:40- 12:00
Piątek: 10:30- 12:30

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej