Nauczyciele


DYREKTOR

Ilona Sobecka-Gruszczyńska

WICEDYREKTOR
Arkadiusz Skowron
     
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
  godz. konsultacji
Jolanta Birkholz   w godzinach pracy  pedagoga 
Wiesława Bonk   czwartek 9:50-10:30
Wiese Barbara    wtorek 9:50-10:30
Mikietyńska-Rosa Magdalena    czwartek 9:50-10:30 
Aneta Różniatowska    piątek 9:45-10:30
Martyna Madejska   czwartek 10-40-11:40 
     
JĘZYK POLSKI  

godz. konsultacji

Magdalena Januszewska   poniedziałek 10:45-11:30
Sławomir Sobecki    wtorek 9:40-10:35
Ilona Sobecka-Gruszczyńska   pn-pt 11:00-15:00
     
JĘZYK ANGIELSKI  

godz. konsultacji

Katarzyna Jurczyńska   środa 10:45-11:30
Julia Oller-Matuszewska   wtorek 8:55-9:40
Kamila Szulc   czwartek 13:40-14:25
     
JĘZYK NIEMIECKI  

godz. konsultacji

Daria Fabia-Stryszyk   poniedziałek 11-45-12:30
     
HISTORIA  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak    wtorek 9:50-10:30
Wiesława Krasicka-Ćwikła   w godzinach pracy  pedagoga
Sławomir Sobecki    wtorek 9:40-10:35
     
MATEMATYKA  

godz. konsultacji

Wojciech Kantak   środa 12:45-13:30
Joanna Piłka   
Krzysztof Wrzesiński   wtorek 8:55-9:40 
     
WOS  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak    wtorek 9:50-10:30
Wiesława Krasicka-Ćwikła    w godzinach pracy  pedagoga
     
INFORMATYKA  

godz. konsultacji

Krzysztof Wrzesiński    wtorek 9:50-10:30
Arkadiusz Skowron   wtorek 8:00-8:45
     
TECHNIKA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska   piątek 9:50-10:35
     
PRZYRODA    godz. konsultacji
Małgorzata Młodzik- Szalkowska   
     
PLASTYKA  

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz    w godzinach pracy  pedagoga
Aneta Różniatowska   piątek 9:45-10:30 
     
BIOLOGIA  

godz. konsultacji

Ewa Iwaszkiewicz    poniedziałek 10:00-10:45
     
GEOGRAFIA  

godz. konsultacji

Aldona Woźniak   wtorek 9:50-10:30 
     
MUZYKA  

godz. konsultacji

Karol Koziel  
     
FIZYKA  

godz. konsultacji

Michał Starzecki   czwartek 9:50-10:35
     
CHEMIA  

godz. konsultacji

Małgorzata Młodzik- Szalkowska    piątek 9:50-10:35
     
KULTURA FIZYCZNA  

godz. konsultacji

Beata Kuczerepa   środa 12:45-13:30
 Michał Słoma   czwartek 11:45-12:30
Łukasz Zawidzki  
     
BIBLIOTEKARZ  

godz. konsultacji

Aneta Różniatowska    piątek 9:45-10:30
     
EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA
 

godz. konsultacji

Joanna Piłka  
     
PEDAGOG  

godz. konsultacji

Jolanta Birkholz
(kl.I-IV SP)
  w godzinach pracy
Wiesława Krasicka-Ćwikła
(V-VIII SP)
  w godzinach pracy
     
RELIGIA  

godz. konsultacji

Marek Bąkowski   środa 13:45-14:30
Danielska Elżbieta  – Siostra Eligia   czwartek 11:50-12:30 
     

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek:
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13:40

Wtorek:
8:45-8:55
9:40-9:50
10:35-11:45
11:30-11:45
12:30-13:40

Środa:
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13-40

Czwartek:
8:00- 9:50
10:35-10:40
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13:40

Piątek:
10:35- 10:40
11:30-11-45
12:30-12:45Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej:

Wtorek:
7:00-11:00

Środa:
11:00-14:30

Piątek:
11:00-14:30