Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im Polskich Noblistów w Więcborku tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybrani po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
im. Polskich Noblistów
w Więcborku

 

PRZEWODNICZĄCA

Anna Kosińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Beata Ruta – Kiedrowska

SKARBNIK

Jarosław Szwec

SEKRETARZ

Ewa Świerczewska – Borowiak

CZŁONKOWIE

Bogumiła Kaplar

Lucyna Pawłowska

Wioleta Łańska

Sylwia Świerczewska – Łaznowska

Dominika Mazurek

Ewelina Kornecka

Hanna Sadkowska

————–
Wpłata na RR w roku szkolnym wynosi
10 zł miesięcznie, w tym 3 zł na klasę i 7 zł na RR.
————–
Plan Rady Rodziców na I semestr roku szkolnego:
– zorganizowanie kiermaszu świątecznego
– zbiórka funduszy na realizację szkolnego projektu – mural
  ( motyw z powieści filozoficznej Antoine de Saint – Exupery
  pt. „ Mały Książę”)
– organizacja balu karnawałowego, z którego dochód chcemy 
   przekazać na zagospodarowanie miejsca do aktywnego
   spędzania czasu naszych dzieci.
————–
   Zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnej współpracy, aby wspólnymi siłami móc swarzyć jak najlepsze warunki do nauki dla naszych dzieci. Dzięki różnym zbiórkom pieniężnym możemy zakupić pomoce naukowe, które ułatwiają zdobywanie wiedzy naszych pociech.
 

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców