Rada Rodziców

 


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Polskich Noblistów
w Więcborku

 

PRZEWODNICZĄCA

Anna Kosińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Beata Ruta-Kiedrowska

SKARBNIK

Jarek Szwec

SEKRETARZ

Ewa Piotrowska

————–
Plan Rady Rodziców na I semestr roku szkolnego:
Głównym celem Rady Rodziców jest zakup placu zabaw.
————–
   Zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnej współpracy, aby wspólnymi siłami móc swarzyć jak najlepsze warunki do nauki dla naszych dzieci. Dzięki różnym zbiórkom pieniężnym możemy zakupić pomoce naukowe, które ułatwiają zdobywanie wiedzy naszych pociech.
 

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców