Rada Rodziców

 


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Polskich Noblistów
w Więcborku

 

PRZEWODNICZĄCA

???

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

???

SKARBNIK

???

SEKRETARZ

???

CZŁONKOWIE

???

???

???

???

???

???

???

————–
Wpłata na RR w roku szkolnym wynosi
? zł miesięcznie, w tym ? zł na klasę i ? zł na RR.
————–
Plan Rady Rodziców na I semestr roku szkolnego:
– ???
————–
   Zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnej współpracy, aby wspólnymi siłami móc swarzyć jak najlepsze warunki do nauki dla naszych dzieci. Dzięki różnym zbiórkom pieniężnym możemy zakupić pomoce naukowe, które ułatwiają zdobywanie wiedzy naszych pociech.
 

Dziękujemy
Członkowie Rady Rodziców