Biblioteka

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek:
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13:40

Wtorek:
8:45-8:55
9:40-9:50
10:35-11:45
11:30-11:45
12:30-13:40

Środa:
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13-40

Czwartek:
8:00- 9:50
10:35-10:40
11:30-11:45
12:30-12:45
13:30-13:40

Piątek:
10:35- 10:40
11:30-11-45
12:30-12:45

 


Tradycyjnie od kilku lat w miesiącu październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło przewodnie: „Książka nas łączy”.
W związku z tym biblioteka szkolna zaplanowała konkursy:

 

I „ KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI ”

CEL.
Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

ZASADY:
Udział biorą uczniowie klas IV, VII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice.
Powinny mieć postać zakładki dwustronnej.
Zakładka powinna zawierać imię i nazwisko autora, klasę i datę wykonania.
Wymiary zakładki: wysokość 23 cm, szerokość 5 cm.

KOMISJA BĘDZIE OCENIAĆ POMYSŁOWOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ I ESTETYKĘ PRACY.

PRACĘ NALEŻ DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO DNIA 06.11.2017r.

ZAPRASZAMY.


II KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROPAGUJĄCY CZYTELNICTWO POD HASŁEM „ KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY”

Cele konkursu:
Propagowanie i zachęcanie do czytania
Promocja biblioteki szkolnej
Rozwijanie umiejętności plastycznych

Regulamin konkursu:
konkurs trwa od 18.10.2017r. Do 14.11.2017r.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
przedmiotem konkursu jest plakat z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania:
„Książka nas łączy”.
prace wykonane na brystolu formatu A 2 należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 14.11.2017r.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.
Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury
Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy .