Biblioteka

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej.

Poniedziałek: 9:40- 12:40
Wtorek : 9:40- 11:40
Środa: 9:40- 10:35
Czwartek: 9:40- 12:00
Piątek: 10:30- 12:30


Tradycyjnie od kilku lat w miesiącu październiku obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło przewodnie: „Książka nas łączy”.
W związku z tym biblioteka szkolna zaplanowała konkursy:

 

I „ KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI ”

CEL.
Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

ZASADY:
Udział biorą uczniowie klas IV, VII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice.
Powinny mieć postać zakładki dwustronnej.
Zakładka powinna zawierać imię i nazwisko autora, klasę i datę wykonania.
Wymiary zakładki: wysokość 23 cm, szerokość 5 cm.

KOMISJA BĘDZIE OCENIAĆ POMYSŁOWOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ I ESTETYKĘ PRACY.

PRACĘ NALEŻ DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO DNIA 06.11.2017r.

ZAPRASZAMY.


II KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROPAGUJĄCY CZYTELNICTWO POD HASŁEM „ KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY”

Cele konkursu:
Propagowanie i zachęcanie do czytania
Promocja biblioteki szkolnej
Rozwijanie umiejętności plastycznych

Regulamin konkursu:
konkurs trwa od 18.10.2017r. Do 14.11.2017r.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
przedmiotem konkursu jest plakat z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania:
„Książka nas łączy”.
prace wykonane na brystolu formatu A 2 należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 14.11.2017r.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.
Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury
Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy .